Przyjmowanie Kamagry powinno odbywać się po uprzedniej konsultacji z lekarzem, który ustali dla nas początkową dawkę leku. Przyjęcie nieodpowiedniej dawki leku może wywołać nieoczekiwane i nieprzyjemne skutku uboczne.

Leku nie powinny przyjmować osoby, z najczęściej występującymi schorzeniami takimi jak:

 • problemy natury krążeniowej i sercowej
 • po zawale serca
 • z niewydolnością wątroby i nerek
 • po udarze
 • z nadciśnieniem

Zawsze należy dawkować wskazaną przez lekarza dawkę lub najmniejszą możliwą czyli 25mg. Przyjęcie dawki ponad wskazaną może prowadzić do nieinwazyjnych problemów takich jak:

 • zaczerwienienie twarzy
 • ból głowy
 • niestrawność
 • uczucie zatkanego nosa

A w skrajnych przypadkach:

 • nie ostry obraz
 • utrata wzroku
 • nierówny oddech
 • zaburzenia bicia serca
 • erekcja ponad czas maksymalny tj. powyżej 4 godzin

Jak długo trwają efekty uboczne?

Lek wykazuje swoją obecność w organizmie przez 24 godziny i jest to czas, w jakim problemy powinny ustąpić.

Powinny, ponieważ nie każdy efekt uboczny będzie mało uciążliwy, natomiast w skrajnych przypadkach może pojawić się konieczność wizyty u lekarza czy w szpitalu. Skutków ubocznych, które nie minęły po 24 godzinach nie należy ignorować i zgłosić jak najszybciej do najbliższego lekarza.